Convenio Fundación Caixa, Agrupación Cofradias fondo de libros